Ramavtal


Goda samarbeten

Vi är stolta över våra samarbeten med aktörer inom fastighetsförvaltning i Stockholm. Ett ramavtal med godkända entreprenörer innebär en trygghet för beställaren. Med återkommande förfrågningar från både förvaltare och bostadsrättsföreningar erbjuder vi samtliga tjänster inom mark och anläggning. Vi utför bland annat certifierade dräneringsarbeten, grävarbeten, sten-& murarbeten, trädgårdsplanteringar etc.

Välkommen! Denna webbplats använder cookies. 

Staffan Martinsson Entreprenad AB