Tjänster


Vi utför mark- & anläggningsarbeten inom Stockholm

  • Dränering- & tätskiktsarbeten
  • Renovering av innergårdar och gårdsbjälklag
  • Finplanering, murar, stenarbeten, trädgårdsplanteringar
  • Villagrunder ny- & tillbyggnation
  • Installation av enskilda avlopp
  • Projektledning & arbetsmiljöansvar Bas P/U

Kontakta oss för mer information och bokning av möte.

Välkommen! Denna webbplats använder cookies. 

Staffan Martinsson Entreprenad AB