Tjänster


Vi utför mark- & anläggningsarbeten inom Stockholm

  • Dräneringsarbeten
  • Innergårdar
  • Totalrenovering av utemiljöer
  • Villagrunder ny- & tillbyggnation
  • Installation av enskilda avlopp med helhetslösning
  • Finplanering, murar, stenarbeten, trädgårdsplanteringar
  • Projektledning & arbetsmiljöansvar Bas P/U

Kontakta oss för mer information och bokning av möte.

Staffan Martinsson Entreprenad AB