Välkommen till MARENT – Staffan Martinsson Entreprenad AB

Vi utför markarbeten i Stockholm

  • Dräneringsarbeten åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare. Staffan Martinsson Entreprenad AB är certifierad entreprenör gällande Isodrän’s produkter.
  • Installation av enskilda avlopp med helhetslösning.
  • Villagrunder ny- & tillbyggnation.
  • Finplanering, murar, stenarbeten m.m.

Kontakta oss för mer information och bokning av möte.